نیک‌یخ طارم – اتمام فاز اول پروژه ۵۰۰ تنی

پروژه ۵۰۰تنی نیک‌یخ طارم در دست ساخت است