میوه سیب یکی از قدیمی‌ترین میوه‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گرفته است.در این مقاله انتقال سیب و روش نگهداری آن در سردخانه را به شما توضیح می دهیم.

مرکز خاستگاه میوه سیب در قسمت جنوبی قفقاز و آسیای کوچک بوده و این درخت سیب اولین بار در کشور های یونان، مصر و  ایران پرورش و تولید شده است.

 روش نگهداری سیب در سردخانه

نگه‌داری در دمای پایین در شرایط زیر:

 • کم نبودن تنفس و سایر شرایط نگهداری از سیب
 • کم کردن باکتری و فساد (قارچ‌ها، تخمیر) از سیب
 • جلوگیری و دور نگه داشتن سیب از تغییراتی که در کیفیت سیب تاثیر گذارند مانند (تغییر رنگ و نرم و آردی شدن سیب)

نگه داری و انتقال سیب در شرایط  خاص رطوبت بالا

شرایط نگه‌داری از سیب در شرایط خاص و رطوبت بالا و  کنترل گازهای ناشی از اتمسفر، مدت نگه‌داری از سیب را افزایش می دهد.

روش بسته‌بندی و درجه‌بندی میوه سیب

منظور از بسته‌بندی و درجه‌بندی کردن سیب این است که سیب‌هایی را که از لحاظ رنگ و میزان رسیدن و اندازه یکسان هستند، کنار هم بسته بندی کنند.

 روش بسته بندی

هدف اصلی برای بسته‌بندی کردن این است که بتوان سیب را با حداقل ضایعات نگه‌داری کرد.

 • ظرف بسته‌بندی برای سیب باید جا برای استفاده از هوای سردخانه را داشته باشد.
 • همچنین ظرف بسته‌بندی باید از هرگونه برجستگی تیز و لوازمی که به سیب آسیب وارد می‌کند،به دور باشد.
 • ظروف استفاده شده در بسته بندی سیب، باید از هرگونه آلودگی به قارچ و میکروارگانیسم های دیگر به دور باشد.
 • از پوشال در نگهداری سیب استفاده نکنید.

روش انتقال به سردخانه

 • بهتر است برای سالم ماندن سیب، ظروف حاوی سیب را در همان روز برداشت به سردخانه منتقل کنید.
 • در صورتی که انتقال سیب در روز برداشت امکان‌پذیر نباشد،حتما ظروف را در محل خنک نگه داشته یا به جایی منتقل کنید که محلی برای حفط سیب باشد.
 • در صورتی که محلی برای نگهداری سیب نباشد، حتما آن را زیر سقفی امن یا سایه‌بان، و یا زیرزمین نگه‌داری کنید و در اولین فرصت به سردخانه منتقل کنید.

برداشت سیب از باغ و نگه‌داری آن نیز مکانیزم هایی دارد که به روش سنتی یا مکانیکی انجام می شود:

وسایل مورد نظر برای برداشت سنتی عبارت است از:

 • ظروف مورد نظر برای برداشت مثل سطل، سبد، زنبیل و کیسه میوه‌چینی
 • سکوی برداشت
 • نردبان
 • ظروف برای حمل سیب به سردخانه، مثل جعبه، کارتون و غیره
 • وسایل حمل جعبه‌ها به سردخانه، مثل گاری، فرقون و وسایل موتوری و موارد نظیر آن

وسایل مورد نیاز برای برداشت مکانیکی عبارت است از:

 • تریلی برداشت
 • لیفت تراک
 • پالت ۶
 • باکس پالت ۷
 • کامیون یا وانت
 • روش برداشت و زمان برداشت از مهم ترین عامل در نگهداری و انتقال سیب در سردخانه است.