• زنجان، خیابان جمهوری، بالاتر از دانش سرا، پلاک 52

انار


نگهداری انار در سردخانه

رسیدن انار به صورت تدریجی بوده و برداشت آن با توجه به شرایط هر منطقه دارد. مناطقی که رسیدن میوه انار به طورطبیعی زودتر از بقیه مناطق است مانند آلگ، ملس ساوه، بجستان و فردوس در برداشت آنها راهکار و روش‌هایی به کار می‌رود:

انارهای به دست آمده از گل‌های اول و گل‌های دوم از کیفیت بالایی برخوردارند و برای‌نگهداری در سردخانه‌مناسب ‌هستند.

میوه انار باید در ساعات اولیه روز که هوا خنک است چیده شود و اگر میوه به هردلیلی تر باشد باید خشک شده و سپس بسته بندی شود.


شرایط نگهداری انار در سردخانه

  • کم کردن انرژی گرمایی با توجه به شرایط زیستی میوه انار
  • کم کردن شرایط کپک زدگی میوه انار و جلوگیری از فاسد شدن آن
  • جلوگیری کردن از تغییرات کیفیت میوه انار مانند کم‌شدن ماندگاری، نقطه یخ‌‌زدگی میوه انار، حساسیت انار به سرمازدگی و…
  • بهره‌گیری از دمه بالای هوا برای کاهش بخار شدن آب میوه و نگه داشتن تازگی میوه و رساندن دمای سردخانه به دمای متعادل نگهداری انار
  • دامنه دمای پیشنهادی سردخانه ۷۰-۸۰ درصد است.

برای گردش هوای مطلوب در سردخانه و همچنین جلو‌گیری از فاسد شدن میوه انار از بادزن‌هایی با دور قابل‌کنترل در تبخیر‌کننده از آن بهره گیری‌کرد.

هوای بهینه مورد نیاز برای جابه‌جایی، ۴۰ بار درساعت پیشنهاد می‌شود.

اگر دمای‌انار را در باغ کاهش نداده باشند، به محض اینکه بسته‌بندی میوه انار به سردخانه رسید باید دمای میوه را تا ۱۰+ پایین آورد.برای رسیدن به بیشترین ماندگاری انار در سردخانه باید به انار‌‌هایی که کیفیت‌بالایی دارند توجه شود.

عارضه‌هایی که ممکن است درهنگام انبار میوه انار در سردخانه‌پدید‌ آید:
  1. سوختگی پوست انار
  2. خشک شدن پوست و حبه انار
  3. عوض شدن رنگ پوست و حبه انار
  4. بیماری‌هایی قارچی مانند پوسیدگی و ترشیدگی
  5. سرمازدگی و یخ‌زدگی

هنگام برداشت میوه انار باید به گونه ای باشد که به انار کوچکترین آسیبی نرسد.

هنگام انبار کردن میوه انار از نظر کیفیت رشد، شکل و رسیدگی انار میوه هایی که همسان هستند را جداگانه در بسته بندی‌ها قرار دهید، و همچنین میوه‌هایی که ناهمسان هستند را در بسته بندی های جداگانه قرار دهید.

مشاوره رایگان
همین حالا پیام دهید
برای مشاوره رایگان به کارشناسان ما پیام دهید.