• زنجان، خیابان جمهوری، بالاتر از دانش سرا، پلاک 52

سیستمهای تبرید

عملکرد یک سیستم تبرید جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر است(سیال میتواند هوا ، آب ویا هرنوع گاز یا مایع باشد).در کلیه سیستم های تبرید ، جذب حرارت از موادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن آن به محیطی با درجه حرارت بالاتر صورت میگیرد که عامل حفظ سرما در این نوع سیستم ها است.

چهار قسمت مهم در سیستم های تبریدی وجود دارد که به صورت تراکمی کار میکنند

 1. کمپرسور
 2. کندانسور
 3. شیر انبساط
 4. اوپراتور

در سیستمهای تبریدی که به صورت تراکمی کار میکنند از یه نوع ماده سرمازا(مبرد) استفاده میشود که درون یک مدار بسته نفوذ ناپذیر است.

کمپرسور

عمل سردکردن به صورت مکانیکی برای متراکم کردن گاز مبرد از کمپرسور استفاده میکنند و به این عملیات سیکل(تکرار شدن یک سری عملیات به صورت یکنواخت) تراکمی یا سیکل تراکمی تبخیری می گویند.

کندانسور

کندانسور در یک سیستم تبرید گاز هایی که از کمپرسور خارج میشوند را که دارای دما و فشار بالا هستند به مایع تبدیل میکند و باعث کاهش دمای آن میشود.

شیر انبساط

شیر انبساط عامل پودر شدن مایع مبردی است که از کندانسور خارج میشود.

اوپراتور

در اوپراتور پودر حاصل از شیر انبساط به صورت تبخیر کامل یا حالت گاز در می آید.

اجزای اصلی یک سیستم تبرید را در شکل زیر مشاهده میکنید

 

روش کار سیستم های تبرید

اجزای اصلی سیستم های تبرید و عملکرد آن

کاربرد سیستمهای تبرید

به غیر از کاربرد سیستم های تبرید در تهویه مطبوع و فرایندهای انجماد و سردخانه ، در نگهداری مواد فاسدشدنی و حمل و نقل، در تهیه و عرضه انواع مواد و اجناس درفروشگاه های امروزی از تبرید مکانیکی بهره گرفته میشود.

وجود سیستم های تبرید در ساخت سد های بزرگ که برای عملیات تولید برق و آبیاری ، لازم است و شرایط را آسان تر رقم میزند.سیستم های تبرید راه را برای ساخت جاده ها، تونل ها، چاهک فوندانسیون وحفاری در زمین های سست را هموار میکند.

همچنین برای تولید پلاستیکها و لاستیکها و موارد دیگربه کار می رود.

به علت عدم وجود افراد متخصص و کارآمد در این حوزه، سرعت  چشمگیر پیشرفت در این  صنعت را کم میکند.

به طور کلی کاربرد سیستم های تبرید به شش گروه اصلی تقسیم می شود

 • انواع تبرید

 • تبرید خانگی
 • تبرید تجاری
 • تبرید صنعتی
 • تبرید حمل و نقل

  کاربرد سیستمهای تبرید

  به غیر از کاربرد  سیستم های تبرید در تهویه مطبوع و فرایندهای انجماد و سردخانه ، در نگهداری مواد فاسدشدنی و حمل و نقل، در تهیه و عرضه انواع مواد و اجناس درفروشگاه های امروزی از تبرید مکانیکی بهره گرفته میشود.

  وجود سیستم های تبرید در ساخت سد های بزرگ که برای عملیات تولید برق و آبیاری ، لازم است و شرایط را آسان تر رقم میزند.سیستم های تبرید راه را برای ساخت جاده ها، تونل ها، چاهک فوندانسیون وحفاری در زمین های سست را هموار میکند.

  همچنین برای تولید پلاستیکها و لاستیکها و موارد دیگر به کار می رود.

  به علت عدم وجود افراد متخصص و کارآمد در این حوزه، سرعت  چشمگیر پیشرفت در این  صنعت را کم میکند.

 • کاربرد سیستم های تبرید به پنج گروه اصلی تقسیم می شود

 • تبرید تجاری
 • تبرید صنعتی
 • تبرید حمل و نقل
 • تهویه مطبوع ساختمانها
 • تهویه صنعتی

  انواع تبرید

 • تبرید خانگی
 • تهویه مطبوع ساختمانها
 • تهویه صنعتی

سیستم های تبرید به سه گروه طبقه بندی می شوند

 • سیستم های تبرید جذبی
 • سیستم های تبرید تراکمی
 • سیستم های تبرید ترموالکتریک

در سیستم های تبرید تراکمی به جای کمپرسور برودتی ژنراتور قرار داده و جذب کننده به سیستم اضافه کنیم سیستم مورد نظر را تبرید جذبی می گویند.در سیستم های جذبی بعضی اوقات از مواد های جذب کننده جام  و  همپنین جاذب های سیال نیز استفاده شود.

مشاوره رایگان
همین حالا پیام دهید
برای مشاوره رایگان به کارشناسان ما پیام دهید.