ظرفیت سردخانه های خراسان جنوبی بعد از افزایش ظرفیت به یک میلیون تن خواهد رسید. رئیس و مدیر عامل سازمان کشاورزی روستایی ایران طبق بیانه ای گفت:تعداد سردخانه های خراسان جنوبی و افزایش ظرفیت سردخانه کافی نیست و برای ذخیره …
ادامه مطلب