عیب‌یابی در سیستم های تراکمی سیستم عیب‌یابی یکی از اجزایی است که در جلوگیری و تعمیر به موقع سیستم‌های تراکمی نقش دارد. بدون سیستم، امکان خرابی و صدمه‌های سنگین بالا می‌رود. عیب یابی بصری: کمپرسور کار نمی کند وصل نبودن …
ادامه مطلب