فرآیند پروژه‌های سردخانه ساخت سردخانه همانند سایر پروژه‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دارد. فرآیند پروژه‌های سردخانه در شرکت آریان سرد کاملا مهندسی شده به اجرا می‌رسند. طراحی ابتدایی ترین مرحله هر پروژه، طراحی و امکان سنجی منابع می باشد. در مبحث …
ادامه مطلب