محصولات باغی استان مازندران مهم‌ترین تولیدات کشاورزی این استان بعد از برنج می‌باشد. سود حاصل از این محصولات در روزمرگی مردم و اقتصاد خود استان تاثیر بسزایی دارد. با این وجود یکی از ویژگی های مرکبات، تازه‌خوری و نیاز برای …
ادامه مطلب